۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
معاونت بهداشتي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كيار
معاون بهداشتي:

مهندس عبدالله شفيعي

 

1-آشنايي كامل با برنامه‌هاي كشوري و شناخت مسائل منطقه‌اي، جمع‌آوري و دسته‌بندي اطلاعات و امارهاي مورد نياز شهرستان جهت برنامه‌ريزي و اجرا

2-مشاركت در تهيه برنامه‌هاي ، تفصيلي و عملياتي حوزه سلامت شهرستان و نظارت بر حسن اجرا.

3-اهتمام در سازماندهي واحدهاي مركز بهداشت و درمان شهرستان با يكديگر در راستاي اهداف وبرنامه هاي مركز بهداشت استان

4-همكاري و اهتمام در انتخاب فني، تخصصي متقاضيان استخدام و نقل و انتقال نيروهاي شاغل در سيستم بهداشتي و درماني.

5-همكاري در آموزش نيروي انساني پزشكي اعزامي از مركز بهداشت استان و هدايت فعاليت‌هاي جاري از طريق آموزش بدو خدمت، حين خدمت و باز آموزي‌هاي توام با نظارت و پايش.

6-برقراري مكانيزم‌هاي جلب مشاركت مردمي و هماهنگي‌هاي ساير بخش‌هاي موثر در سطح سلامت جامعه وفعاليت‌هاي بهداشتي شهرستان

7-انجام پژوهش‌هاي مناسب و كاربردي با توجه به شناخت توانايي‌هاي بالقوه منطقه و تهيه طرح‌هاي جديد متناسب با شرايط اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي.شهرستان كه به تاييد مركز بهداشت استان رسيده باشد.

8-دريافت و بررسي گزارش‌هاي رسيده از واحدها و شبكه‌هاي بهداشتي و درماني تابعه و همكاري براي تهيه بازخوراند مناسب در راستاي ارتقاء كمي و كيفي فعاليت‌هاي واحدهاي موجود متناسب با ضوابط اعلام شده مركز بهداشت استان

9-اجراي ساير دستورات مرتبط طبق دستور مقام مافوق

تاریخ به روز رسانی: 1398/09/03
تعداد بازدید: 3451
Powered by DorsaPortal